Toelichting evaluatie Eijktest©

Met de evaluatie Eijktest© stuurt u uw eigen ontwikkeling.
Na het invullen weet u direct:
eijktest logo
 • Wat u precies heeft ontwikkeld.
 • Of de tijd die u eraan heeft besteed het waard is geweest.
 • Of uw voornemens geslaagd zijn.
 • Welke resultaten u heeft bereikt.
Resultaat van de test is een grafiek, dit diagram laat de kans van slagen zien van de door u gewenste ontwikkeling. Uitleg van het diagram staat op het rapportageformulier bij de test. Zo weet u direct of de door u gewenste ontwikkeling op koers ligt of moet worden bijgestuurd. De test doet u bij voorkeur na het invullen van de Eijktest©op maat op onze website.

 1. U kiest het onderwerp dat u heeft ontwikkeld
 2. U kiest de datum waarop u dit onderwerp ontwikkeld heeft
 3. U bepaalt hoeveel tijd u hieraan op de desbetreffende datum heeft besteed, zowel door het doen als door over dit onderwerp na te denken.
 4. U bepaalt hoe gemotiveerd u was bij het doen en bij het nadenken hierover.
 5. U bepaalt hoe goed uw gevoel was bij het doen en bij het nadenken hierover.
 6. U bepaalt wat u te weten bent gekomen, heeft ervaren, wat de gevolgen zijn geweest en waar u mogelijk tegenaan bent gelopen.
 7. U krijgt een rapport met de door u ingevulde gegevens en de testscore.
 8. Op basis van de evaluatie stelt u de testresultaten desgewenst bij met een nieuwe Eijktest© op maat en een evaluatie test.
De resultaten bespreekt u bij voorkeur samen met uw vertrouwenspersoon of coach.
naam
vul uw naam in
(optioneel)
e-mail
vul uw e-mail adres in
(optioneel)
organisatie
Vul de naam van uw
organisatie in (optioneel)
onderwerp
Op welk gebied heeft u uzelf verder ontwikkeld?
Evaluatiedatum
evaluatiedatum
doen  minuten
hoeveel tijd heeft u op deze datum aan dit onderwerp besteed?
denken  minuten
hoeveel tijd heeft u op deze datum over dit onderwerp nagedacht?
 motivatie 
doen
 
 
hoe gemotiveerd was u toen u hiermee bezig was?
(hoger is meer gemotiveerd)
denken
 
 
hoe gemotiveerd was u toen u hierover nadacht?
(hoger is meer gemotiveerd)
 gevoel 
doen
 
 
hoe pretting vond u het om hiermee bezig te zijn?
(hoger is beter gevoel)
denken
 
 
hoe prettig vond u het om hierover na te denken?
(hoger is beter gevoel)

toelichting

Toelichtende tekst behorend bij de tijd die u aan dit onderwerp heeft besteed, deze kan optioneel worden ingevuld.
Te weten gekomen
wat bent u over dit onderwerp te weten gekomen?
Ervaringen
welke ervaringen heeft u op dit gebied opgedaan?
Effecten
wat zijn de effecten die u heeft bereikt?
Beperkingen
met welke beperkingen heeft u rekening moeten houden?