Toelichting Eijktest© op maat

Met de Eijktest© op maat stuurt u uw eigen ontwikkeling.
Na het invullen weet u direct:
eijktest logo
 • Wat u precies wilt ontwikkelen.
 • Hoeveel tijd u aan uw ontwikkelpunt wilt besteden.
 • Of u er voldoende vertrouwen in heeft.
 • Welke resultaten u verwacht.

Resultaat van de test is een grafiek, dit diagram is een indicator voor de kans van slagen van de door u gewenste ontwikkeling. Uitleg van het diagram staat op het rapportageformulier. Hiermee zet u zelf een bewuste stap in de door u gewenste ontwikkelrichting. De test doet u bij voorkeur na het invullen van de basis Eijktest© op onze website.

 1. U kiest een onderwerp dat u wilt ontwikkelen.
 2. U kiest een datum waarop u dit onderwerp wilt ontwikkelen.
 3. U bepaalt hoeveel tijd u hieraan op de desbetreffende datum wilt besteden, zowel door te doen als door over dit onderwerp na te denken
 4. U bepaalt hoe gemotiveerd u bent bij het doen en bij het nadenken hierover.
 5. U bepaalt goed uw gevoel is bij het doen en bij het nadenken hierover.
 6. U bepaalt wat u wilt weten, ervaren, welke effecten u verwacht en met welke grenzen u rekening wilt houden.
 7. U krijgt een pdf rapport met de door u ingevulde gegevens en de testscore.
 8. Nadat u uw voornemen heeft uitgevoerd vult u de evaluatie Eijktest© in.
De resultaten bespreekt u bij voorkeur met uw vertrouwenspersoon of coach.
naam
vul uw naam in
(optioneel)
e-mail
vul uw e-mail adres in
(optioneel)
organisatie
Vul de naam van uw
organisatie in (optioneel)
onderwerp
Op welk gebied wilt u uzelf ontwikkelen?
deze gegevens onthouden
datum
de dag waarop u tijd aan dit onderwerp wilt besteden
doen  minuten
Hoe lang wilt u op de evaluatiedatum met dit onderwerp bezig zijn?
denken  minuten
Hoe lang wilt u op de evaluatie datum over dit onderwerp nadenken?
 motivatie 
doen
 
 
hoe graag wilt u dit doen?
(hoger is meer gemotiveerd)
denken
 
 
hoe graag wilt u hierover nadenken?
(hoger is meer gemotiveerd)
 gevoel 
doen
 
 
hoe prettig vindt u het om dit te doen?
(hoger is beter gevoel)
denken
 
 
hoe prettig vindt u het om hierover na te denken?
(hoger is beter gevoel)

toelichting

Toelichtende tekst behorend bij de tijd die u aan dit onderwerp wilt gaan besteden, deze kan optioneel worden ingevuld.
weten
wat wilt u over dit onderwerp te weten komen?
ervaren
welke ervaringen wilt u op dit gebied opdoen?
effecten
wat zijn de effecten die u wilt bereiken?
grenzen
met welke beperkingen denkt u rekening te moeten houden?